You are here

Одобрена спонзорства за пројекте пријављене у трећем кварталу 2020. године

04. 11. 2020.

Управни одбор Фондације „Регистар националног интернет домена Србије“ (РНИДС) одредио је три пројеката чију ће реализацију Фондација РНИДС финансијски подржати у предстојећем периоду. Реч је о изабраним пројектима, који су пријављени током трећег квартала 2020. године, по расписивању трајног конкурса РНИДС-а за доделу спонзорства.

Сходно одлуци Управног одбора од 29. октобра 2020. биће спонзорисани следећи пројекти:

  1. „Bizit d!Bussines 2020 live i online“ – конференција намењена ИТ професионалцима и корисницима интернета из реалног, јавног и финансијског сектора коју коју организује PC Press doo;
  2. Конфeренција “E-трговина 2020“ која окупља привреднике, представнике предузећа која се баве електронском трговином првенствено на тржишту Србије, а коју организује агенција Е-трговина, Нови Сад;
  3. „ICT Bilten“ – електронски двонедељник Друштва за информатику Србије са најактуелнијим домаћим и страним ИКТ вестима који се издаје са циљем да се повећа доступност информација из области ИКТ-а.

Од расписивања трајног конкурса за доделу спонзорстава РНИДС је до сада подржао реализацију укупно осам пројеката, јер је подржано и пет пројеката пријављених током другог квартала 2020: „Deskon hakaton“, ТВ серијал „Мој домен“, едукативни скуп „Како унапредити пословање применом дигиталне трансформације?“, конференција „Библиотеке на интернету током пандемије COVID 19“, „Галерије и музеји“, пројекат виртуелизације и дигитализације изложби.

Конкурс је у току, а о пројектима који буду пријављени током четвртог квартала Управни одбор РНИДС-а одлучиваће у складу са Правилником о условима и поступку за доделу донација и спонзорстава.

Трајни јавни Конкурс за доделу спонзорстава за пројекте и активности намењене промовисању интернета, повећању интернет садржаја на српском језику и језицима националних мањина и побољшању информационе безбедности у Србији део је друштвено-одговорних активности РНИДС-а.