You are here

О одговорности интернет посредника за онлајн садржај на скупу у Будимпешти

25. 09. 2019.

Стручни скуп под називом „COMPACT Budapest Symposium on the liability of intermediaries“ одржан је током септембра на Правном факултету ЕЛТЕ универзитета у Будимпешти са циљем да размотри питање одговорности интернет платформи и интернет посредника у погледу постављеног садржаја. Разговарало се о обавезама интернет посредника и политикама платформи које се примењују приликом појаве нелегалног садржаја и његовог уклањања.

Учесници су дискутовали и о проблему цензуре и истакли да је граница ка цензури изузетно танка када је реч о блокирању садржаја на интернету. Поменуто је такође да се са проблемом цензуре не суочавају само земље афричког и азијског континента, већ да то представља изазов и на европском тлу.

Учесници скупа су разматрали могућност вансудског решавања случајева спорног садржаја на интернету износећи различите предлоге. Систем успостављен за решавање спорова у вези назива домена истакнут је као пример добре праксе.

Дејан Ђукић, руководилац Сектора општих и правних послова РНИДС-а, излагао је на тему односа националних регистара највишег нивоа према питањима садржаја и злоупотреба („ccTLD registries status on content and abuse issues“). Представио је модел организовања РНИДС-а као мултистекхолдер организације и начин доношења правила и политика регистрације назива домена у складу са оваквим моделом организовања.

Током излагања образложио је моделе заштите права који постоје у оквиру .rs и .срб домена, што укључује поступак решавања спорова у вези назива домена, поступак по приговорима у вези повреда правила регистрације и поступак достављања података о регистрантима надлежним органима и другим лицима која поседују овлашћење за прибављање тих података.

Поред искустава РНИДС-а, осврнуо се и на праксе, закључке и ставове европских националних регистара о нелегалном садржају на интернету који су сумирани у документу који је објавио CENTR.

Фото: РНИДС