You are here

Позив за набавку консултантских услуга анализе организационог модела Фондације

12. 03. 2021.

Фондација „Регистар националног интернет домена Србије” (РНИДС) вас позива да доставите понуду за:

Набавку консултантских услуга анализе организационог модела Фондације

Овај поступак набавке спроводи се у складу са Правилником о спровођењу поступка набавки РНИДС-a. Понуда мора бити у целини припремљена у складу са конкурсном документацијом и мора да испуњава све услове за учешће у поступку  набавке.

Молимо све заинтересоване понуђаче да путем адресе konkurs[at]rnids.rs поруче конкурсну документацију, слањем попуњеног Захтева за достављање конкурсне документације.

Понуда се сматра благовременом ако је Наручиоцу поднета до 30. 3. 2021. године, до 15.00 часова. Неблаговремено поднете понуде комисија Наручиоца неће разматрати, а понуђаче ће обавестити да су поднете неблаговремено.

Понуђачи подносе понуду електронском поштом, у PDF формату, са насловом (Subject): „Понуда за набавку консултантских услуга анализе организационог модела Фондације“ на адресу konkurs[at]rnids.rs.

Понуде ће бити отворене првог наредног радног дана по истеку рока за подношење понуда. Вредновање понуда ће бити обављено у складу са критеријумима и поступком наведеним у документацији. По спроведеном избору, РНИДС ће све учеснике у поступку обавестити о резултату конкурса.