You are here

Позив на jавне консултациjе о изменама Општих услова о регистрациjи домена

06. 05. 2014.

Управни одбор РНИДС-а, на 182. седници од 30. априла 2014, усвоjио jе нацрт измена Општих услова о регистрациjи назива националних интернет домена и одлучио да отвори период jавних консултациjа о предложеним изменама.

Предмет консултациjа:
Општи услови о регистрациjи назива националних интернет домена

Почетак периода консултациjа:
6. маj 2014. у 12.00

Краjњи рок за слање предлога и коментара:
19. маj 2014. у 12.00

РНИДС позива овлашћене представнике у Конференциjи суоснивача, овлашћене регистре националних домена, чланове домаће интернет заjеднице и друге заинтересоване, да се укључе у jавне консултациjе, тако што ће своjе предлоге и коментаре у вези са наведеним предметом консултациjа у наведеном року послати на адресу: .

Особа за контакт у вези са jавним консултациjама jе Слободан Марковић, саветник за ИКТ политике и односе са интернет заjедницом ( , 063 387-260).

Након истека периода за слање коментара, Канцелариjа РНИДС-а ће Управном одбору поднети извештаj о примљеним предлозима и коментарима, након чега ће Управни одбор упутити на усвајање Конференциjи суоснивача коначан предлог Општих услова о регистрациjи назива националних интернет домена.