You are here

Poziv na javne konsultacije o izmenama Opštih uslova o registraciji domena

06. 05. 2014.

Upravni odbor RNIDS-a, na 182. sednici od 30. aprila 2014, usvojio je nacrt izmena Opštih uslova o registraciji naziva nacionalnih internet domena i odlučio da otvori period javnih konsultacija o predloženim izmenama.

Predmet konsultacija:
Opšti uslovi o registraciji naziva nacionalnih internet domena

Početak perioda konsultacija:
6. maj 2014. u 12.00

Krajnji rok za slanje predloga i komentara:
19. maj 2014. u 12.00

RNIDS poziva ovlašćene predstavnike u Konferenciji suosnivača, ovlašćene registre nacionalnih domena, članove domaće internet zajednice i druge zainteresovane, da se uključe u javne konsultacije, tako što će svoje predloge i komentare u vezi sa navedenim predmetom konsultacija u navedenom roku poslati na adresu: .

Osoba za kontakt u vezi sa javnim konsultacijama je Slobodan Marković, savetnik za IKT politike i odnose sa internet zajednicom ( , 063 387-260).

Nakon isteka perioda za slanje komentara, Kancelarija RNIDS-a će Upravnom odboru podneti izveštaj o primljenim predlozima i komentarima, nakon čega će Upravni odbor uputiti na usvajanje Konferenciji suosnivača konačan predlog Opštih uslova o registraciji naziva nacionalnih internet domena.