You are here

Пословање РНИДС-а усаглашено са ISO 27001 стандардом

26. 05. 2021.

Фондација „Регистар националног интернет домена Србије“ (РНИДС) успешно је прошла проверу усаглашености система менаџмента са захтевима стандарда ISO/IEC 27001:2014. Имплементацији ISO 27001 стандарда (Систем менаџмента безбедношћу информација) претходила је имплементација ISO 9001 стандарда (Систем менаџмента квалитетом) која је успешно окончана прошле године.

Сертификација у складу са ISO 27001 изузетно је значајна за РНИДС који управља регистром националних интернет домена и инфраструктуром од посебног значаја, јер је потврда да Фондација послује не само у складу са законским условима већ и највишим пословним стандардима, као и најбољим светским и европским праксама. ISO 27001 је стандард са којим је усаглашено пословање бројних европских регистара којима је, као и РНИДС-у, безбедност процеса и података један од највиших приоритета.

ISO 27001 је међународни стандард који прописује заштиту и безбедност информација у више области примене и током реализације различитих процеса, а који се тичу контроле сигурности у организацији. Обухвата контролу политике сигурности, сигурности организације, особља, материјалних добара и животне средине, контролу и класификацију извора, контролу приступа, управљање и комуникацију, развој и одржавање система и управљање континуитетом пословања.