You are here

РНИДС постао члан међународне организације DNS-OARC

22. 08. 2018.

DNS-OARC

У складу са одлуком Конференције суоснивача, Фондација „Регистар националног интернет домена Србије“ (РНИДС) је постала члан Центра за DNS операције, анализе и истраживања (DNS-OARC), који окупља DNS операторе, мрежне операторе, истраживаче, софтверске компаније и остале који се баве истраживањима и развојем DNS-а, као и DNS протокола.

DNS-OARC је основан од стране ISC-а (Internet Systems Consortium) и CAIDA-е (Cooperative Association for Internet Data Analysis) 2003. године, као независна непрофитна организација од јавног значаја, са пет кључних функција:

  • Омогућавање размене информација између заинтересованих страна,
  • Мерење перформанси и оптерећења кључних сервера и описивање њиховог оперативног понашања,
  • Организовање стручних радионица,
  • Анализирање перформанси DNS-а и функционисања DNS-а у случају напада,
  • Развијање јавно доступних алата и услуга за дијагностику и уклањање проблема у раду DNS-а.

Чланством у организацији која се једина бави истраживањима и развојем DNS-а и DNS протокола на глобалном нивоу, РНИДС ће имати могућност да оствари приступ најновијим информацијама из области DNS-а, резултатима истраживања и алатима које је развила ова организација, као и да активно учествује на развојним пројектима у области која је једна од РНИДС-ових основних делатности.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: https://www.dns-oarc.net