You are here

RNIDS postao član međunarodne organizacije DNS-OARC

22. 08. 2018.

DNS-OARC

U skladu sa odlukom Konferencije suosnivača, Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS) je postala član Centra za DNS operacije, analize i istraživanja (DNS-OARC), koji okuplja DNS operatore, mrežne operatore, istraživače, softverske kompanije i ostale koji se bave istraživanjima i razvojem DNS-a, kao i DNS protokola.

DNS-OARC je osnovan od strane ISC-a (Internet Systems Consortium) i CAIDA-e (Cooperative Association for Internet Data Analysis) 2003. godine, kao nezavisna neprofitna organizacija od javnog značaja, sa pet ključnih funkcija:

  • Omogućavanje razmene informacija između zainteresovanih strana,
  • Merenje performansi i opterećenja ključnih servera i opisivanje njihovog operativnog ponašanja,
  • Organizovanje stručnih radionica,
  • Analiziranje performansi DNS-a i funkcionisanja DNS-a u slučaju napada,
  • Razvijanje javno dostupnih alata i usluga za dijagnostiku i uklanjanje problema u radu DNS-a.

Članstvom u organizaciji koja se jedina bavi istraživanjima i razvojem DNS-a i DNS protokola na globalnom nivou, RNIDS će imati mogućnost da ostvari pristup najnovijim informacijama iz oblasti DNS-a, rezultatima istraživanja i alatima koje je razvila ova organizacija, kao i da aktivno učestvuje na razvojnim projektima u oblasti koja je jedna od RNIDS-ovih osnovnih delatnosti.

VIŠE INFORMACIJA: https://www.dns-oarc.net