You are here

Саопштење за јавност

16. 03. 2020.

Услед почетка примене Одлуке о проглашењу ванредног стања и мера Владе Републике Србије, обавештавамо све партнере, кориснике и друге заинтересоване да Фондација „Регистар националног интернет домена Србије“ наставља неометано обављање своје основне делатности, односно регистрацију назива RS и .СРБ интернет домена, као и пружање DNS услуга за ове домене највишег нивоа.

У циљу заштите јавног здравља за време трајања ових мера у Републици Србији, запослени у РНИДС-у ће своје задатке обављати од куће, са повременим доласком у канцеларију мањег броја запослених, уколико прилике и акти надлежних органа то дозвољавају, а уз примену одговарајућих мера здравствене заштите.

РНИДС спроводи највише безбедносне стандарде како у смислу заштите запослених, партнера, корисника, а тиме и јавног здравља, тако и у смислу Закона о информационој безбедности и заштити података и сервиса. РНИДС настоји и улаже максималне напоре да, и у овим отежаним околностима, расположивост наших услуга и подршке буду на највишем могућем нивоу.

Адресар са контакт подацима органа управљања и особља РНИДС-а се налази на овој адреси.