You are here

Јавни позив за избор арбитара за спорове поводом .rs домена

20. 05. 2011.

На основу члана 4. Правилника о поступку за решавање спорова поводом регистрације .rs домена („Сл. гласник РС“, бр. 31/2011), Регистар националног интернет домена Србије, у сарадњи са Привредном комором Србије, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР АРБИТАРА
на листи Комисије за решавање спорова поводом регистрације .rs домена при Привредној комори Србије

Арбитар може да буде свако пословно способно физичко лице које је држављанин Републике Србије, има пребивалиште у Републици Србији и има одговарајућа знања и способности из области Интернета, система интернет домена, прописа из области заштите интелектуалне својине и решавања спорова у области интернет домена.

Заинтересовано лице треба да достави пријаву са радном биографијом, најкасније до 20. јуна 2011. на адресу:
Регистар националног интернет домена Србије
Жоржа Клемансоа 18а/I, 11000 Београд

или на e-mail адресу: listaarbitara@rnids.rs

Правилник о поступку за решавање спорова поводом регистрације .rs домена може да се преузме на адреси: www.rnids.rs/data/REGISTRANTI/Arbitraza/list0031a.pdf