You are here

Javni poziv za izbor arbitara za sporove povodom .rs domena

20. 05. 2011.

Na osnovu člana 4. Pravilnika o postupku za rešavanje sporova povodom registracije .rs domena („Sl. glasnik RS“, br. 31/2011), Registar nacionalnog internet domena Srbije, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, raspisuje

JAVNI POZIV ZA IZBOR ARBITARA
na listi Komisije za rešavanje sporova povodom registracije .rs domena pri Privrednoj komori Srbije

Arbitar može da bude svako poslovno sposobno fizičko lice koje je državljanin Republike Srbije, ima prebivalište u Republici Srbiji i ima odgovarajuća znanja i sposobnosti iz oblasti Interneta, sistema internet domena, propisa iz oblasti zaštite intelektualne svojine i rešavanja sporova u oblasti internet domena.

Zainteresovano lice treba da dostavi prijavu sa radnom biografijom, najkasnije do 20. juna 2011. na adresu:
Registar nacionalnog internet domena Srbije
Žorža Klemansoa 18a/I, 11000 Beograd

ili na e-mail adresu: listaarbitara@rnids.rs

Pravilnik o postupku za rešavanje sporova povodom registracije .rs domena može da se preuzme na adresi: www.rnids.rs/data/REGISTRANTI/Arbitraza/list0031a.pdf