You are here

Јавни позив за набавку консултантских услуга из области људских ресурса

19. 09. 2018.

Фoндaциja „Регистар националног интернет домена Србије“ (РНИДС) рaсписуje

Јавни позив за набавку консултантских услуга у поступку избора сарадника за маркетинг и комуникације РНИДС-а

Позивају се заинтересовани понуђачи да доставе понуде за набавку консултантских услуга из области људских ресурса потребних у поступку избора сарадника за маркетинг и комуникације РНИДС-а. Опис наведеног радног места се налази у Правилнику о систематизацији и организацији послова, радно место број 16.

Задатак изабраног понуђача је пружање консултантских услуга у вези припреме критеријума за избор, припреме и спровођења конкурса, обављање потребних тестирања кандидата. По спроведеном конкурсу, понуђач доставља наручиоцу образложени списак кандидата који су ушли у ужи избор.

Битни критеријуми за избор су следећи:

  • Релевантне референце понуђача у селекцији кадрова у области маркетинга и комуникација
  • Квалификованост чланова тима
  • Рокови извршења
  • Накнада

Пoнудe сe дoстaвљajу eлeктрoнским путeм нa aдрeсу: konkurs@rnids.rs, сa нaпoмeнoм „набавка консултантских услуга из области људских ресурса“, нajкaсниje дo 26. септембра 2018. у 15.00.