You are here

Javni poziv za nabavku konsultantskih usluga iz oblasti ljudskih resursa

19. 09. 2018.

Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS) raspisuje

Javni poziv za nabavku konsultantskih usluga u postupku izbora saradnika za marketing i komunikacije RNIDS-a

Pozivaju se zainteresovani ponuđači da dostave ponude za nabavku konsultantskih usluga iz oblasti ljudskih resursa potrebnih u postupku izbora saradnika za marketing i komunikacije RNIDS-a. Opis navedenog radnog mesta se nalazi u Pravilniku o sistematizaciji i organizaciji poslova, radno mesto broj 16.

Zadatak izabranog ponuđača je pružanje konsultantskih usluga u vezi pripreme kriterijuma za izbor, pripreme i sprovođenja konkursa, obavljanje potrebnih testiranja kandidata. Po sprovedenom konkursu, ponuđač dostavlja naručiocu obrazloženi spisak kandidata koji su ušli u uži izbor.

Bitni kriterijumi za izbor su sledeći:

  • Relevantne reference ponuđača u selekciji kadrova u oblasti marketinga i komunikacija
  • Kvalifikovanost članova tima
  • Rokovi izvršenja
  • Naknada

Ponude se dostavljaju elektronskim putem na adresu: konkurs@rnids.rs, sa napomenom „nabavka konsultantskih usluga iz oblasti ljudskih resursa“, najkasnije do 26. septembra 2018. u 15.00.