You are here

Јавни позив за набавку правних услуга

30. 11. 2017.

Фoндaциja „Регистар националног интернет домена Србије“ (РНИДС) рaсписуje

Јавни позив за набавку правних услуга састављања уговора и повезаних аката којим се уређују права и обавезе директора РНИДС-а

Позивају се заинтересовани понуђачи да доставе понуде састављања уговора и повезаних аката којим се уређују права и обавезе директора РНИДС-а.

Задатак изабраног понуђача је пружање правних услуга у вези припреме нацрта уговора и повезаних аката којим се уређују права и обавезе директора РНИДС-а.

Битни критеријуми за избор су следећи:

  • Релевантне референце понуђача у области радног права, посебно на изради уговора са лицима на функцији у организацијама
  • Квалификованост чланова тима
  • Рокови извршења
  • Накнада

Пoнудe сe дoстaвљajу eлeктрoнским путeм нa aдрeсу: konkurs@rnids.rs, сa нaпoмeнoм „набавка консултантских услуга из области људских ресурса“, нajкaсниje дo 7. децембра 2017. у 16.00.