You are here

Javni poziv za nabavku pravnih usluga

30. 11. 2017.

Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS) raspisuje

Javni poziv za nabavku pravnih usluga sastavljanja ugovora i povezanih akata kojim se uređuju prava i obaveze direktora RNIDS-a

Pozivaju se zainteresovani ponuđači da dostave ponude sastavljanja ugovora i povezanih akata kojim se uređuju prava i obaveze direktora RNIDS-a.

Zadatak izabranog ponuđača je pružanje pravnih usluga u vezi pripreme nacrta ugovora i povezanih akata kojim se uređuju prava i obaveze direktora RNIDS-a.

Bitni kriterijumi za izbor su sledeći:

  • Relevantne reference ponuđača u oblasti radnog prava, posebno na izradi ugovora sa licima na funkciji u organizacijama
  • Kvalifikovanost članova tima
  • Rokovi izvršenja
  • Naknada

Ponude se dostavljaju elektronskim putem na adresu: konkurs@rnids.rs, sa napomenom „nabavka konsultantskih usluga iz oblasti ljudskih resursa“, najkasnije do 7. decembra 2017. u 16.00.