You are here

Јавни позив за набавку услуга дигиталне агенције

19. 09. 2018.

Фондација „Регистар националног интернет домена Србије“ (РНИДС), расписује јавни позив за набавку услуга дигиталне агенције.

Понуда треба да обухвати следеће активности:

  • Вођење свих страница и профила на следећим друштвеним мрежама: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter и YouTube
  • Комуникацију са пратиоцима на наведеним каналима, на дневном нивоу
  • Постављање и дељење садржаја (од 20 до 35 месечно) уз креирање пратећих текстова на свим друштвеним мрежама по унапред утврђеној и договореној динамици – садржајем треба обухватити и до 4 превода адекватних страних текстова објављених на иностраним сајтовима или порталима
  • Дизајнирање, постављање и дељење визуала (15-20 месечно)

Потребно је да понуду доставите до 26. септембра у 15.00. Она треба да садржи месечни паушални износ за горе наведене услуге, као и додатне услуге и њихов ценовник, ако их агенција пружа. У понуди обавезно треба да буду наведене релевантне референце чланова тима који би учествовали у реализацији пројекта.

Понуде се достављају на адресу е-поште: konkurs@rnids.rs, са напоменом "Конкурс за дигиталну агенцију" у subject-у.

Након прикупљања понуда, биће обављени разговори са потенцијалним добављачима који су ушли у ужи избор.