You are here

Javni poziv za nabavku usluga digitalne agencije

19. 09. 2018.

Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS), raspisuje javni poziv za nabavku usluga digitalne agencije.

Ponuda treba da obuhvati sledeće aktivnosti:

  • Vođenje svih stranica i profila na sledećim društvenim mrežama: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter i YouTube
  • Komunikaciju sa pratiocima na navedenim kanalima, na dnevnom nivou
  • Postavljanje i deljenje sadržaja (od 20 do 35 mesečno) uz kreiranje pratećih tekstova na svim društvenim mrežama po unapred utvrđenoj i dogovorenoj dinamici – sadržajem treba obuhvatiti i do 4 prevoda adekvatnih stranih tekstova objavljenih na inostranim sajtovima ili portalima
  • Dizajniranje, postavljanje i deljenje vizuala (15-20 mesečno)

Potrebno je da ponudu dostavite do 26. septembra u 15.00. Ona treba da sadrži mesečni paušalni iznos za gore navedene usluge, kao i dodatne usluge i njihov cenovnik, ako ih agencija pruža. U ponudi obavezno treba da budu navedene relevantne reference članova tima koji bi učestvovali u realizaciji projekta.

Ponude se dostavljaju na adresu e-pošte: konkurs@rnids.rs, sa napomenom "Konkurs za digitalnu agenciju" u subject-u.

Nakon prikupljanja ponuda, biće obavljeni razgovori sa potencijalnim dobavljačima koji su ušli u uži izbor.