You are here

Јавни позив за подношење понуда за набавку хардвера и услуге одржавања ИКТ инфраструктуре РНИДС-a

26. 11. 2020.

Фондација „Регистар националног интернет домена Србије“ (РНИДС), позива заинтересоване понуђаче да поднесу понуду за:

Набавку хардвера и услуге одржавања ИКТ инфраструктуре РНИДС-a

Рок за достављање понуда је 10. децембaр 2020, у 14:00 часова.

Понуда се подноси у писаном облику у складу са конкурсном документацијом, а на основу упућеног позива за доделу ове набавке, редни број набавке 01/20.

Понуде морају бити у целини припремљене у складу са конкурсном документацијом и неопходно је да испуњавају све услове за учешће у поступку набавке.

Вредновање понуда ће бити обављено у складу са критеријумима и поступком наведеним у конкурсној документацији.

По спроведеном избору, РНИДС ће све учеснике у поступку обавестити о резултату Конкурса.

Молимо све заинтересоване понуђаче да путем адресе поруче конкурсну документацију, слањем попуњеног Захтева за достављање конкурсне документације. Биће разматране само понуде понуђача који су преузели документацију на овај начин.