You are here

Канцеларија

Канцеларија РНИДС-а обавља свакодневне административно-техничке послове за потребе свих органа РНИДС-а.

Сви запослени у РНИДС-у чине Канцеларију РНИДС-а, која има следеће организационе јединице:

  • Кабинет директора
  • ИКТ сектор
  • Одељење за ИКТ безбедност
  • Сектор општих, правних и финансијских послова
  • Сектор маркетинга и комуникација

Радом Канцеларије руководи директор РНИДС-а.

За свој рад запослени у РНИДС-у одговорни су директору и руководиоцу сектора у који су распоређени.

 

ПРЕУЗМИТЕ: Правилник о организацији и систематизацији послова