You are here

Канцеларија

Канцеларија РНИДС-а обавља свакодневне административно-техничке послове за потребе свих органа РНИДС-а.

Сви запослени у РНИДС-у чине Канцеларију РНИДС-а, која има следеће организационе јединице:

  • Кабинет директора
  • Сектор за ИКТ услуге
  • Сектор за опште и правне послове
  • Сектор за развој пословања и маркетинг
  • Сектор за финансије

Радом Канцеларије руководи директор РНИДС-а, а замењује га руководилац Сектора за опште и правне послове.

За свој рад запослени у РНИДС-у одговорни су директору и руководиоцу сектора у који су распоређени.

ПРЕУЗМИТЕ:

Правилник о организацији и систематизацији послова