You are here

Канцеларија

Канцеларија РНИДС-а обавља свакодневне административно-техничке послове за потребе свих органа РНИДС-а.

Сви запослени у РНИДС-у чине Канцеларију РНИДС-а, која има следеће организационе јединице:

  • Кабинет директора
  • Сектор ИКТ сервиса
    • Одељење за ИКТ безбедност
  • Сектор општих и правних послова
    • Одељење за финансијске послове
  • Сектор маркетинга и комуникација

Радом Канцеларије руководи директор РНИДС-а, а замењује га руководилац Сектора општих и правних послова.

За свој рад запослени у РНИДС-у одговорни су директору и руководиоцу сектора у који су распоређени.

ПРЕУЗМИТЕ:

Правилник о организацији и систематизацији послова