You are here

Kancelarija

Kancelarija RNIDS-a obavlja svakodnevne administrativno-tehničke poslove za potrebe svih organa RNIDS-a.

Svi zaposleni u RNIDS-u čine Kancelariju RNIDS-a, koja ima sledeće organizacione jedinice:

  • Kabinet direktora
  • Sektor za IKT usluge
  • Sektor za opšte i pravne poslove
  • Sektor za razvoj poslovanja i marketing
  • Sektor za finansije

Radom Kancelarije rukovodi direktor RNIDS-a, a zamenjuje ga rukovodilac Sektora za opšte i pravne poslove.

Za svoj rad zaposleni u RNIDS-u odgovorni su direktoru i rukovodiocu sektora u koji su raspoređeni.

PREUZMITE:

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova