You are here

Kancelarija

Kancelarija RNIDS-a obavlja svakodnevne administrativno-tehničke poslove za potrebe svih organa RNIDS-a.

Svi zaposleni u RNIDS-u čine Kancelariju RNIDS-a, koja ima sledeće organizacione jedinice:

  • Kabinet direktora
  • IKT sektor
  • Odeljenje za IKT bezbednost
  • Sektor opštih, pravnih i finansijskih poslova
  • Sektor marketinga i komunikacija

Radom Kancelarije rukovodi direktor RNIDS-a.

Za svoj rad zaposleni u RNIDS-u odgovorni su direktoru i rukovodiocu sektora u koji su raspoređeni.

 

PREUZMITE: Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova