You are here

Визуелни стандарди

Пиктограм и логотип РНИДС-а, доменски знаци и знак овлашћеног регистра дефинисани су Књигом графичких стандарда РНИДС-а и користе се, у зависности од потребе, у српској (ћириличкој и латиничкој) или енглеској верзији, као и у хоризонталној или вертикалној варијанти. Сви елементи визуелног идентитета морају да се користе у складу са усвојеним графичким стандардима.

Knjiga grafickih standarda
(PDF, 3,92 MB)