You are here

Визуелни стандарди

Елементи визуелног идентитета РНИДС-а су знак и логотип РНИДС-а и други визуелни стандарди и графички облици који презентују интернет домене и друге брендове и акције. Сви елементи визуелног идентитета морају да се користе у складу са усвојеним графичким стандардима употребе.

Знак и логотип дефинисани су Књигом графичких стандарда РНИДС-а и користе се, у зависности од потребе, у српском (ћириличном и латиничном) или енглеском облику, као и у хоризонталној или вертикалној варијанти. Њихова употреба је дефинисана Упутством за употребу визуелних стандарда РНИДС-а. Сви заинтересовани за коришћење визуелних стандарда РНИДС-а требало би да прочитају Упутство.

За поштовање визуелних стандарда и успостављање корпоративног и бренд идентитета РНИДС-а одговоран је директор РНИДС-а.

За чланове РНИДС-а, овлашћене регистре, партнере РНИДС-а и медије омогућено је преузимање свих визуелних стандарда у различитим графичким форматима. aa

smernice za primenu grafickih standarda

Визуелни стандарди

RNIDS logo

Знак и логотип РНИДС-а

 РНИДС лого (PDF, 10 kB)

Логотипи националних интернет домена

Ознака "Овлашћени регистар"

Roboto - standardni font

Стандардни фонт

 Робото (ZIP, 1,33 MB)