You are here

Vizuelni standardi

Elementi vizuelnog identiteta RNIDS-a su znak i logotip RNIDS-a i drugi vizuelni standardi i grafički oblici koji prezentuju internet domene i druge brendove i akcije. Svi elementi vizuelnog identiteta moraju da se koriste u skladu sa usvojenim grafičkim standardima upotrebe.

Znak i logotip definisani su Knjigom grafičkih standarda RNIDS-a i koriste se, u zavisnosti od potrebe, u srpskom (ćiriličnom i latiničnom) ili engleskom obliku, kao i u horizontalnoj ili vertikalnoj varijanti. Njihova upotreba je definisana Uputstvom za upotrebu vizuelnih standarda RNIDS-a. Svi zainteresovani za korišćenje vizuelnih standarda RNIDS-a trebalo bi da pročitaju Uputstvo.

Za poštovanje vizuelnih standarda i uspostavljanje korporativnog i brend identiteta RNIDS-a odgovoran je direktor RNIDS-a.

Za članove RNIDS-a, ovlašćene registre, partnere RNIDS-a i medije omogućeno je preuzimanje svih vizuelnih standarda u različitim grafičkim formatima. aa

smernice za primenu grafickih standarda

Vizuelni standardi

RNIDS logo

Znak i logotip RNIDS-a

 RNIDS logo (PDF, 10 kB)

Logotipi nacionalnih internet domena

Oznaka "Ovlašćeni registar"

Roboto - standardni font

Standardni font

 Roboto (ZIP, 1,33 MB)