You are here

Vizuelni standardi

Piktogram i logotip RNIDS-a, domenski znaci i znak ovlašćenog registra definisani su Knjigom grafičkih standarda RNIDS-a i koriste se, u zavisnosti od potrebe, u srpskoj (ćiriličkoj i latiničkoj) ili engleskoj verziji, kao i u horizontalnoj ili vertikalnoj varijanti. Svi elementi vizuelnog identiteta moraju da se koriste u skladu sa usvojenim grafičkim standardima.

Knjiga grafickih standarda
(PDF, 3,92 MB)