You are here

Домени делегирани РНИДС-у

Посао управљања националним интернет доменима (латиничким .RS и ћириличким .СРБ) РНИДС-у је делегирала Интернет корпорација за додељене називе и бројеве (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN), која управља глобалним системом интернет адреса и бројева и која је доделила на управљање и све друге националне и генеричке интернет домене у свету.

РНИДС управља Централним регистром националних интернет домена Србије, у складу са одлукама ICANN‑а.

Одлука ICANN-а о делегирању .RS домена РНИДС-у, од 11. септембра 2007. базирана је на оценама способности РНИДС-а, урађеним од стране IANA, а на основу следећих критеријума:

  • Оперативна и техничка оспособљеност РНИДС-а за управљање националним доменом
  • Правичан и једнак третман регистраната назива домена на бази "first-come first-served" принципа
  • Постојање подршке Владе Републике Србије
  • Постојање подршке локалне интернет заједнице
  • РНИДС има седиште у Србији

Одлука ICANN-а о делегирању .СРБ домена РНИДС-у, од 21. априла 2011. базирана је на оценама способности РНИДС-а, урађеним од стране IANA, а на основу следећих критеријума:

  • Предложени низ "срб" испуњава прописане техничке стандарде за назив домена
  • Постоји јавни интерес за постојање ћириличког домена, изражен кроз подршку Министарства за телекомуникације и информационо друштво и подршку представника локалне интернет заједнице из различитих области
  • Стабилност, с обзиром да новим доменом треба да управља постојећи регистар
  • Компетентност РНИДС-а која је доказана кроз управљање .RS доменом
  • РНИДС има седиште у Србији

ДЕТАЉНИЈЕ: