You are here

Организациони оквир

Организациони оквир РНИДС-а представља акциони план за реализацију Стратегије РНИДС-а и постављен је кроз хијерархију циљева, који се реализују оперативним пројектима и процесима. Организациони оквир даје структуру за усаглашено финансијско планирање, праћење пројеката, извештавање и праћење индикатора резултата рада.

Организациони оквир има четири нивоа, на највишем нивоу су циљеви дефинисани као „Организациони циљеви“, а циљеви другог нивоа су дефинисани као „Оперативни циљеви“, и у функцији тих циљева су све активности. На трећем нивоу се налазе портфолији (групе) пројеката, а испод овог нивоа се, у оквиру сваке групе, налазе конкретни пројекти.

ОРГАНИЗАЦИОНИ И ОПЕРАТИВНИ ЦИЉЕВИ (прва два нивоа):

Развој Регистра и тржишта домена

 • Развој система за регистрацију и доступност домена
 • Развој и примена правила за регистрацију домена
 • Развој тржишта
 • Регионална и међународна сарадња

Пословна изврсност

 • Ефективно и ефикасно пословање
 • Стабилност пословања и управљање ризицима
 • Развој људских ресурса
 • Планирање

Организациони развој Фондације

 • Обезбеђивање јавности рада и високог нивоа одговорности
 • Организациона стабилност и организациона унапређења
 • Повећање броја суоснивача и њиховог учешћа у раду Фондације

Подршка развоју Интернета у Србији

 • Подршка државним институцијама у доношењу и спровођењу ИКТ политика
 • Едукација стручне и шире јавности у области Интернета
 • Подршка српској интернет заједници
 • Регионална и међународна сарадња