You are here

Актуелне радне групе и комисије

Радна група за статут

Формирана на 306. седници Управног одбора РНИДС-а одржаној 4. септембра 2018.

Чланови:

  1. Горан Миланковић (координатор)
  2. Лазар Бошковић
  3. Драгица Ковачевић
  4. Никола Марковић

Радна група за пословник

Формирана на 306. седници Управног одбора РНИДС-а одржаној 4. септембра 2018.

Чланови:

  1. Зоран Бухавац (координатор)
  2. Александар Јошић
  3. Марина Антић
  4. Иван Минић
  5. Марија Солдатовић