You are here

Aktuelne radne grupe i komisije

Radna grupa ovlašćenih registara

Formirana na 292. sednici Upravnog odbora RNIDS-a održanoj 21. februara 2018.

Članovi:

  1. Gordana Stevanović (koordinator)
  2. Staniša Josić
  3. Vladimir Aleksić
  4. Ana Antić
  5. Milica Debeljak
  6. Dušan Pančevac
  7. Goran Milanković
  8. Dragan Vujičić