You are here

Aktuelne radne grupe i komisije

Radna grupa za izmene Statuta

Formirana na 306. sednici Upravnog odbora RNIDS-a održanoj 4. septembra 2018.

Članovi:

  1. Goran Milanković (koordinator)
  2. Lazar Bošković
  3. Dragica Kovačević
  4. Nikola Marković

Radna grupa za izmene Poslovnika o radu Konferencije suosnivača

Formirana na 306. sednici Upravnog odbora RNIDS-a održanoj 4. septembra 2018.

Članovi:

  1. Zoran Buhavac (koordinator)
  2. Aleksandar Jošić
  3. Marina Antić
  4. Ivan Minić
  5. Marija Soldatović