You are here

Aktuelne radne grupe i komisije

Radna grupa za izradu predloga izmena Statuta RNIDS-a

Formirana na 248. sednici Upravnog odbora RNIDS-a održanoj 8. septembra 2016.

Članovi:

  1. Zoran Buhavac
  2. Dragica Kovačević
  3. Goran Milanković
  4. Mirko Marković
  5. Staniša Josić