You are here

Како да постанете овлашћени регистар РНИДС-а

Фирма заинтересована да постане овлашћени регистар РНИДС-а (у даљем тексту ОР) мора да испуњава следеће основне услове:

Уколико су основни услови задовољени, будући ОР треба да:

 • уплати накнаду за проверу оспособљености за обављање послова регистрације домена
 • закључи са РНИДС-ом Уговор о обављању послова регистрације назива националних интернет домена
 • уплати аванс у висини накнаде за регистрацију најмање 200 домен-година у .RS доменском простору, у складу са Тарифником накнада РНИДС-а
 • у року од 30 дана од потписивања Уговора успешно прође проверу административне и техничке способности за обављање послова регистрације домена
 • током вршења своје делатности овлашћеног регистра обавља послове регистрације у складу са важећим актима РНИДС-а

ovlašćeni registar

Поступак за пријављивање

Ако ваша фирма испуњава наведене услове и желите да постанете ОР, потребно је да урадите следеће:

1. Пажљиво се упознајте са свим општим актима РНИДС-а.

2. Попуните Захтев за стицање статуса овлашћеног регистра РНИДС-а и доставите га у електронском облику на адресу и у штампаном облику препорученом или курирском поштом на поштанску адресу РНИДС-а.

Уз Захтев се прилаже следећа документација:

 • Опис организације за вођење послова ОР-а
 • Спецификација кадрова и њихове оспособљености за вођење послова ОР-а
 • Опис техничке оспособљености ОР-а за реализацију послова регистрације
 • Опис процедура за обављање послова регистрације назива националних интернет домена и пружање подршке регистрантима
 • Адреса веб презентације овлашћеног регистра за послове регистрације назива националних интернет домена
 • Захтев за издавање сагласности за коришћење веб апликације уколико овлашћени регистар жели да послове регистрације обавља коришћењем сопствене веб апликације

3. Уплатите накнаду за проверу оспособљености (тестирање) за обављање послова регистрације назива националних интернет домена (тренутно, 12.000 RSD плус ПДВ).

4. На основу поднетог захтева и документације, РНИДС у року од 14 дана од дана успешно окончане фазе тестирања, одлучује о закључивању Уговора.

5. Ако РНИДС донесе позитивну одлуку о поднетом захтеву, са вашом фирмом биће закључен Уговор о обављању послова регистрације назива националних интернет домена, који ће вам бити достављен препорученом или курирском поштом.

6. Након што потпишете Уговор, потребно је да на основу послатог предрачуна уплатите на текући рачун РНИДС-а,  аванс у висини накнаде за регистрацију најмање 200 домен-година у .RS доменском простору (1500 RSD по домен-години плус ПДВ, тј. укупно најмање 300.000 RSD плус ПДВ), према важећем Тарифнику накнада РНИДС-а.

7. Након спроведене процедуре ваша фирма стиче статус овлашћеног регистра РНИДС-а и може да почне пружање услуга регистрације крајњим корисницима.

8. РНИДС ће вашу фирму и адресу вашег веб сајта додати на свој списак овлашћених регистара.

Имате и право да на свој сајт и у своје пословне просторије поставите ознаку овлашћеног регистра, коју можете, уз РНИДС лого и доменске знаке, у више формата и писама, преузети у оквиру приложене архиве. На свом сајту треба да имате и линк ка страни на сајту РНИДС-а где је описан систем ОР-ова и могућност подношења жалбе на рад ОР-ова.

ПРЕУЗМИТЕ: