You are here

Статуси домена

Статус домена

Објашњење

ClientUpdateProhibited

Онемогућене су измене над доменом. Статус домена је подешен од стране Регистранта.

PendingTransfer

Захтев за трансфером домена је прихваћен и у процесу је извршења.

PendingUpdate

Захтев за ажурирањем домена је прихваћен и у процесу је извршења.

Arbitrage

Домен је у поступку арбитраже.

Active

Домен је активан и доступан на Интернету.

Inactive

Домен није доступан на Интернету. Домен прелази у стање “Инацтиве” уколико  20 дана након активације није верификован. 

Expired

Регистрација домена је истекла. Уколико се регистрација не продужи након 30 дана домен ће бити избрисан из централне базе регистра и тада постаје слободан за нову регистрацију.

PendingDelete

Уколико домен буде у овом статусу 7 дана биће избрисан из централне базе регистра. Након тога домен постаје слободан за нову регистрацију.

ServerUpdateProhibited

Регистар је закључао домен тако да измене нису могуће. Узрок може да буде судски спор.

Registry lock

Регистар је онемогућио измене над доменом  на основу захтева регистранта на одређени временски рок.

ServerTransferProhibited

Онемогућена је измена овлашћеног регистра.

ServerHold

Овлашћени регистар је онемогућио разрешавање имена домена тако да домен није доступан на Интернету.

ServerDeleteProhibited

Онемогућено је брисање домена.

ServerTradeProhibited

Онемогућена је промена регистранта.

ServerChangeDetailsProhibited

Онемогућене су измене података везаних за домен.

ServerRegistrantNameChangeProhibited

Онемогућене су измене података регистранта.

ServerContactDataChangeProhibited

Онемогућене су измене податка особа за контакт.

ServerDnsChangeProhibited

Онемогућена је измена ДНС сервера.