You are here

Историја РНИДС-а

Прва конференција за новинаре, 27. 12. 2007.
Прва конференција за новинаре, 27. 12. 2007.
Обука за овлашћене регистре, 15. 12. 2007.
Седница Управног одбора РНИДС-а, 30. 10. 2007.
Седница Управног одбора РНИДС-а, 03. 05. 2007.
Потписивање уговора са ICANN-ом, 29. 10. 2007.
Покушаји стварања новог NIC-YU, 15. 11. 2002.
Покушаји стварања новог NIC-YU, 22. 10. 2002.
Технички одбор Академске мреже, 1995.