You are here

Istorija RNIDS-a

Prva konferencija za novinare, 27. 12. 2007.
Prva konferencija za novinare, 27. 12. 2007.
Obuka za ovlašćene registre, 15. 12. 2007.
Sednica Upravnog odbora RNIDS-a, 30. 10. 2007.
Sednica Upravnog odbora RNIDS-a, 03. 05. 2007.
Potpisivanje ugovora sa ICANN-om, 29. 10. 2007.
Pokušaji stvaranja novog NIC-YU, 15. 11. 2002.
Pokušaji stvaranja novog NIC-YU, 22. 10. 2002.
Tehnički odbor Akademske mreže, 1995.