You are here

Међународни догађаји

Регионални ТЛД Форум, Београд, 04.03.2019.
Регионални ТЛД Форум, Београд, 04.03.2019.
Регионални ТЛД Форум, Београд, 04.03.2019.
Регионални интернет форум - РИФ 2017, Београд, 8. 03. 2018.
Регионални интернет форум - РИФ 2017, Београд, 8. 03. 2018.
Регионални TLD форум, Београд, 7. 03. 2018.
56. Генерална скупштина CENTR, Београд, 6. 10. 2016
Регионални интернет форум - РИФ 2016, Београд, 16. 03. 2016.
Регионални интернет форум - РИФ 2016, Београд, 16. 03. 2016.
56. Генерална скупштина CENTR, Београд, 6. 10. 2016
Регионални интернет форум - РИФ 2016, Београд, 16. 03. 2016.
Паневропски Дан овлашћених регистара CENTR, 5. 10. 2016.
Регионални интернет форум - РИФ 2016, Београд, 16. 03. 2016.
Регионални интернет форум - РИФ 2016, Београд, 16. 03. 2016.
Регионални интернет форум - РИФ 2016, Београд, 16. 03. 2016.
CENTR правна радионица, Београд, 24-25. 09. 2015.
CENTR правна радионица, Београд, 24-25. 09. 2015.
CENTR правна радионица, Београд, 24-25. 09. 2015.
CENTR правна радионица, Београд, 24-25. 09. 2015.
Регионални састанак RIPE SEE 4, Београд 21. 04. 2015.
Регионални састанак RIPE SEE 4, Београд 21. 04. 2015.
Регионални састанак RIPE SEE 4, Београд 21. 04. 2015.
Регионални састанак RIPE SEE 4, Београд 21. 04. 2015.
Регионални састанак RIPE SEE 4, Београд 21. 04. 2015.
Регионални интернет форум, Београд, 11. 03. 2015.
Регионални интернет форум, Београд, 11. 03. 2015.
Регионални интернет форум, Београд, 11. 03. 2015.
Регионални интернет форум, Београд, 11. 03. 2015.
Регионални интернет форум, Београд, 11. 03. 2015.
CENTR Marketing радионица, Београд, 27. 11. 2014.
CENTR Marketing радионица, Београд, 27. 11. 2014.
CENTR Marketing радионица, Београд, 27. 11. 2014.
CENTR Marketing радионица, Београд, 27. 11. 2014.
CENTR Marketing радионица, Београд, 27. 11. 2014.
CENTR Marketing радионица, Београд, 27. 11. 2014.
Представници ICANN-a у посети РНИДС-у, 21. 11. 2013.
Представници ICANN-a у посети РНИДС-у, 21. 11. 2013.
CENTR Awards, 03. 10. 2013.
CENTR Awards, 03. 10. 2013.
6. CENTR маркетиншка радионица, Праг 8-9. 12. 2011.
6. CENTR маркетиншка радионица, Праг 8-9. 12. 2011.
CENTR маркетиншка радионица, Београд, 23. 11. 2011.
CENTR маркетиншка радионица, Београд, 23. 11. 2011.
CENTR маркетиншка радионица, Београд, 23. 11. 2011.
4. међународна конференција националних регистара и овлашћених регистара 14-15. 09. 2011.
4. међународна конференција националних регистара и овлашћених регистара 14-15. 09. 2011.
41. ICANN-ов састанак, Сингапур, јун 2011.
41. ICANN-ов састанак, Сингапур, јун 2011.
41. ICANN-ов састанак, Сингапур, јун 2011.
Конференција администратора и регистара, Русија, 7-10. 09. 2010.
Конференција администратора и регистара, Русија, 7-10. 09. 2010.
Конференција администратора и регистара, Русија, 7-10. 09. 2010.
Састанак ccNSO групе, Брисел, јун 2010.
Састанак ccNSO групе, Брисел, јун 2010.