You are here

Međunarodni događaji

Regionalni TLD Forum, Beograd, 04.03.2019.
Regionalni TLD Forum, Beograd, 04.03.2019.
Regionalni TLD Forum, Beograd, 04.03.2019.
Regionalni internet forum - RIF 2017, Beograd, 8. 03. 2018.
Regionalni internet forum - RIF 2017, Beograd, 8. 03. 2018.
Regionalni TLD forum, Beograd, 7. 03. 2018.
56. Generalna skupština CENTR, Beograd, 6. 10. 2016
Regionalni internet forum - RIF 2016, Beograd, 16. 03. 2016.
Regionalni internet forum - RIF 2016, Beograd, 16. 03. 2016.
56. Generalna skupština CENTR, Beograd, 6. 10. 2016
Regionalni internet forum - RIF 2016, Beograd, 16. 03. 2016.
Panevropski Dan ovlašćenih registara CENTR, 5. 10. 2016.
Regionalni internet forum - RIF 2016, Beograd, 16. 03. 2016.
Regionalni internet forum - RIF 2016, Beograd, 16. 03. 2016.
Regionalni internet forum - RIF 2016, Beograd, 16. 03. 2016.
CENTR pravna radionica, Beograd, 24-25. 09. 2015.
CENTR pravna radionica, Beograd, 24-25. 09. 2015.
CENTR pravna radionica, Beograd, 24-25. 09. 2015.
CENTR pravna radionica, Beograd, 24-25. 09. 2015.
Regionalni sastanak RIPE SEE 4, Beograd 21. 04. 2015.
Regionalni sastanak RIPE SEE 4, Beograd 21. 04. 2015.
Regionalni sastanak RIPE SEE 4, Beograd 21. 04. 2015.
Regionalni sastanak RIPE SEE 4, Beograd 21. 04. 2015.
Regionalni sastanak RIPE SEE 4, Beograd 21. 04. 2015.
Regionalni internet forum, Beograd, 11. 03. 2015.
Regionalni internet forum, Beograd, 11. 03. 2015.
Regionalni internet forum, Beograd, 11. 03. 2015.
Regionalni internet forum, Beograd, 11. 03. 2015.
Regionalni internet forum, Beograd, 11. 03. 2015.
CENTR Marketing radionica, Beograd, 27. 11. 2014.
CENTR Marketing radionica, Beograd, 27. 11. 2014.
CENTR Marketing radionica, Beograd, 27. 11. 2014.
CENTR Marketing radionica, Beograd, 27. 11. 2014.
CENTR Marketing radionica, Beograd, 27. 11. 2014.
CENTR Marketing radionica, Beograd, 27. 11. 2014.
Predstavnici ICANN-a u poseti RNIDS-u, 21. 11. 2013.
Predstavnici ICANN-a u poseti RNIDS-u, 21. 11. 2013.
CENTR Awards, 03. 10. 2013.
CENTR Awards, 03. 10. 2013.
6. CENTR marketinška radionica, Prag 8-9. 12. 2011.
6. CENTR marketinška radionica, Prag 8-9. 12. 2011.
CENTR marketinška radionica, Beograd, 23. 11. 2011.
CENTR marketinška radionica, Beograd, 23. 11. 2011.
CENTR marketinška radionica, Beograd, 23. 11. 2011.
4. međunarodna konferencija nacionalnih registara i ovlašćenih registara 14-15. 09. 2011.
4. međunarodna konferencija nacionalnih registara i ovlašćenih registara 14-15. 09. 2011.
41. ICANN-ov sastanak, Singapur, jun 2011.
41. ICANN-ov sastanak, Singapur, jun 2011.
41. ICANN-ov sastanak, Singapur, jun 2011.
Konferencija administratora i registara, Rusija, 7-10. 09. 2010.
Konferencija administratora i registara, Rusija, 7-10. 09. 2010.
Konferencija administratora i registara, Rusija, 7-10. 09. 2010.
Sastanak ccNSO grupe, Brisel, jun 2010.
Sastanak ccNSO grupe, Brisel, jun 2010.