You are here

Остале глобалне организације

РНИДС, као национални интернет регистар, редовно сарађује и са следећим глобалним организацијама:

IGF

Internet Governance Forum
Форум о управљању Интернетом
www.intgovforum.org

IGF је главно глобално тело за бављење питањима јавне политике Интернета, које сазива генерални секретар УН. Створено је на Светском самиту о информационом друштву 2005. као резултат компромиса између владиног и невладиног концепта руковођења Интернетом. IGF није орган одлучивања и нема мандат да усваја међународне уговоре и друга правна документа, већ ствара базу за одлуке које усвајају друге институције, као што су ICANN, ITU и WIPO.

 

ENISA

European Union Agency for Network and Information Security
Агенција ЕУ за безбедност мрежа и података
www.enisa.europa.eu

ENISA је одговорна за сајбер безбедности Европске Уније и чвориште за размену информација, најбоље праксе и знања у области информатичке безбедности. Организатор је Европског месеца сајбер безбедности (European Cyber Security Month), www.cybersecuritymonth.eu.

 

DiploFoundation

Дипло фондација
www.diplomacy.edu

DiploFoundation је непрофитна организација која ради на јачању садржајног учешћа свих актера у дипломатској пракси и међународним односима. Посебно је посвећена питањима управљања Интернетом.