You are here

DNS-OARC

Центар за DNS операције, анализе и истраживања

The DNS Operations, Analysis, and Research Center (DNS-OARC)
www.dns-oarc.net

DNS-OARC

Центар за DNS операције, анализе и истраживања окупља кључне оператере, извршиоце и истраживаче на поузданој платформи како би координисали одговоре на нападе и друге проблеме, делили информације и учили заједно.

DNS-OARC је основан од стране ISC-а (Internet Systems Consortium) и CAIDA-е (Cooperative Association for Internet Data Analysis) 2003. године, као независна непрофитна организација од јавног значаја, са пет кључних функција:

  • Омогућавање размене информација између заинтересованих страна,
  • Мерење перформанси и оптерећења кључних сервера и описивање њиховог  оперативног понашања,
  • Организовање стручних радионица,
  • Анализирање перформанси DNS-а и функционисања DNS-а у случају напада,
  • Развијање јавно доступних алата и услуга за дијагностику и уклањање проблема у раду DNS-а.