You are here

DNS-OARC

Centar za DNS operacije, analize i istraživanja

The DNS Operations, Analysis, and Research Center (DNS-OARC)
www.dns-oarc.net

DNS-OARC

Centar za DNS operacije, analize i istraživanja okuplja ključne operatere, izvršioce i istraživače na pouzdanoj platformi kako bi koordinisali odgovore na napade i druge probleme, delili informacije i učili zajedno.

DNS-OARC je osnovan od strane ISC-a (Internet Systems Consortium) i CAIDA-e (Cooperative Association for Internet Data Analysis) 2003. godine, kao nezavisna neprofitna organizacija od javnog značaja, sa pet ključnih funkcija:

  • Omogućavanje razmene informacija između zainteresovanih strana,
  • Merenje performansi i opterećenja ključnih servera i opisivanje njihovog  operativnog ponašanja,
  • Organizovanje stručnih radionica,
  • Analiziranje performansi DNS-a i funkcionisanja DNS-a u slučaju napada,
  • Razvijanje javno dostupnih alata i usluga za dijagnostiku i uklanjanje problema u radu DNS-a.