You are here

Izabrano rukovodstvo Konferencije suosnivača RNIDS-a

18. 09. 2017.

Izborna sednica Konferencije suosnivača Fondacije "Registar nacionalnog internet domena Srbije" (RNIDS), održana je 16. septembra 2017. u “In hotelu“ u Beogradu. Prisutni ovlašćeni predstavnici 56 suosnivača su ponovo izabrali Zorana Buhavca za predsednika i Ivana Minića za zamenika predsednika Konferencije suosnivača RNIDS-a, sa mandatom od dve godine.

Zoran Buhavac i Ivan Minić su bili na ovim funkcijama i u prethodnom mandatu. Osim toga, Buhavac je bio predsednik i zamenik predsednika Upravnog odbora RNIDS-a u periodu od 2009. do 2013. godine, kao i član više Radnih grupa, od 2008. do 2015. Angažovan je na poslovima marketinga i prodaje internet usluga u firmi Gama Electronics, čiji je i ovlašćeni predstavnik. Ivan Minić je ovlašćeni predstavnik firme "Burek.com" iz Beograda, čiji je osnivač i direktor. Preko 15 godina se bavi dizajnom i razvojem veb-aplikacija, kao i konsultantskim radom u oblasti internet marketinga, internet poslovanja i drugim srodnim oblastima.

RNIDS upravlja registrom naziva nacionalnih internet domena .RS i .СРБ i internet infrastrukturom od posebnog značaja za funkcionisanje Interneta u Srbiji, koja obezbeđuje da nacionalni internet domeni besprekorno funkcionišu. Konferencija suosnivača je organ RNIDS-a koji čine ovlašćeni predstavnici svih suosnivača, koji donose akte bitne za funkcionisanje organizacije i biraju članove Upravnog odbora RNIDS-a. Ovlašćeni predstavnici iz svojih redova biraju predsednika i zamenika predsednika Konferencije na period od dve godine, pri čemu oni mogu da budu izabrani najviše dva puta zaredom. Prethodni izbor je održan 19. septembra 2015.

RNIDS je otvorena organizacija, čiji se broj suosnivača kontinuirano povećava. Jedan od ciljeva RNIDS-a je i uključivanje najšire društvene zajednice u njegov rad, jer se time gradi poverenje u rad nacionalnog registra, u nacionalne internet domene i srpski internet prostor, čime se povećava i poverenje u sve one koji posluju na srpskom Internetu, na nacionalnim domenima. Zato je stalno otvoren poziv za sve kompanije i preduzetnike koji su zainteresovani za razvoj Interneta i internet servisa u Srbiji, da postanu suosnivači RNIDS-a.