You are here

Javni konkurs za dodelu sponzorstava

23. 04. 2020.

Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS) raspisuje trajni javni Konkurs za dodelu sponzorstava za projekte i aktivnosti namenjene popularizaciji interneta, a u skladu sa Pravilnikom o uslovima i postupku za dodelu donacija i sponzorstava.  

Uslovi učešća

 1. Podnosilac prijave može da bude pravno lice ili preduzetnik sa sedištem u Republici Srbiji, osnovano najmanje dve godine pre podnošenja prijave, koje je uspešno realizovalo bar jednu sličnu relevantnu aktivnost u poslednje dve godine;
 2. Učesnik Konkursa može da prijavi samo jedan projekat u toku kvartala;
 3. Pravo učešća na Konkursu nemaju pravni subjekti povezani sa političkim partijama.

Način prijave

 1. Podnošenje prijave na Konkurs podrazumeva dostavljanje kompletne dokumentacije elektronskim putem na adresu sponzorstva@rnids.rs;
 2. Putem adrese za prijave, navedene iznad, moguće je postaviti eventualna pitanja;
 3. Formular za prijavu na Konkurs možete preuzeti sa ove strane;
 4. RNIDS zadržava pravo da od učesnika Konkursa zatraži dodatnu dokumentaciju ili informacije koju je učesnik Konkursa obavezan da dostavi u traženom roku.

Rokovi prijave i način izbora

Prijave je neophodno podneti u skladu sa rokovima definisanim Pravilnikom o uslovima i postupku za dodelu donacija i sponzorstava.

Odluku o dodeli sredstava donosi Upravni odbor RNIDS-a.

Rezultati Konkursa i realizacija

O rezultatima Konkursa RNIDS će obavestiti sve učesnike na Konkursu.

Odobreno sponzorstvo i uplata sredstava realizuje se u skladu ugovorom sa korisnikom sponzorstva, važećim propisima, kao i opštim aktima i procedurama RNIDS-a.

Svi korisnici sponzorstva obavezni su da dostave pisani izveštaj o realizaciji projekta ili aktivnosti. Formular izveštaja možete preuzeti sa ove strane.

Ostalo

RNIDS zadržava pravo dodele sponzorstva učesniku Konkursa u iznosu nižem od zatraženog.

RNIDS zadržava pravo da u svakom trenutku obustavi ovaj Konkurs. U tom slučaju sponzorstva će se realizovati sa korisnica sa kojima postoje potpisani ugovori, a u skladu sa tim ugovorima.

Na Konkursu se neće razmatrati:

 1. Prijave fizičkih lica
 2. Prijave projekata koje nisu u skladu sa ovim Konkursom
 3. Prijave koje se podnesu nakon definisanog vremenskog roka
 4. Prijave koje ne sadrže kompletnu dokumentaciju

 

Preuzmite: