You are here

Registracija .RS i .СРБ domena i bez JMBG-a

19. 10. 2015.

Počev od 19. oktobra, nazivi .RS i .СРБ domena mogu da se registruju bez obaveznog navođenja JMBG-a registranta (korisnika domena), administrativnog ili tehničkog kontakta. To je rezultat izmena Opštih uslova o registraciji nacionalnih domena, usvojenih na sednici Konferencije suosnivača Fondacije „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS), održanoj 19. septembra.

Postojeći JMBG-ovi ostaće u bazi, s tim što će korisnici moći da ih uklone. Korisnici koji to žele, imaće mogućnost da uz podatke o registraciji domena navedu i svoj JMBG, što može da bude od koristi za utvrđivanje identiteta, na primer, prilikom prenosa registracije domena na drugo lice.

Ova promena u pravilima registracije realizovana je na inicijativu i u saradnji sa Poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, koji je ovim povodom izdao posebno saopštenje.

RNIDS u svom radu vodi računa o zaštiti ličnih podataka, pa je, saglasno tome, pokrenut postupak ažuriranja kataloga zbirki podataka o ličnosti, koji se vodi u Centralnom registru Poverenika, saglasno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti.

Služba Poverenika posvetila je posebnu pažnju ovom postupku, imajući u vidu veličinu RNIDS-ove baze domena i broj kontakata koji su sa njima povezani. Naročito su analizirana pitanja obrade podataka o JMBG-u i obradi istorijskih podataka o kontaktima za domene. RNIDS je preuzeo zadatak da pribavi i prezentuje Službi Poverenika iskustva drugih nacionalnih registara u pogledu postupanja sa podacima o ličnosti. Ova analiza je sprovedena u saradnji sa Sekretarijatom Udruženja evropskih nacionalnih registara domena najvišeg nivoa (CENTR), a u anketi je učestvovalo 25 evropskih registara.

Na osnovu rezultata ove ankete o najboljoj praksi evropskih registara, internih analiza i dodatnih konsultacija sa Službom Poverenika, RNIDS je pristupio izmeni Opštih uslova o registraciji nacionalnih domena, kojima je ukinuta obaveza dostavljanja JMBG-a prilikom registracije nacionalnih domena. Što se tiče obrade istorijskih podataka o domenima, oni će biti čuvani 10 godina od poslednje promene, nakon čega će biti anonimizirani i korišćeni za statističke potrebe.