You are here

.RS IDN домен

Домени са интернационализованим називима (Internationalized Domain Name – IDN) су сви они домени чији називи могу да садрже и слова изван енглеског алфабета (тј. ASCII кода). Таква су, на пример, латиничка слова са дијакритичким знацима, као што су č, ć, š, ž и đ. Подржавши наведена, као и још 36 слова из писама албанског, бошњачког, хрватског, чешког, немачког, мађарског, црногорског, румунског, ромског, словачког, словеначког и влашког језика, .RS домен се прикључује великој светској породици IDN домена највишег нивоа. Први такав домен је био .COM, још 2000. године.

.RS IDN

Почетни период регистрације .RS IDN домена

  • Почетни период регистрације .RS IDN домена почиње 10. 12. 2018. у 12:00 часова
  • У том периоду .RS IDN домен може да региструје само регистрант постојећег .RS домена
  • Регистранти нових .RS домена, регистрованих током овог периода, такође могу да региструју одговарајући .RS IDN домен
  • IDN назив домена може на одређеним позицијама да садржи једно „IDN слово“ уместо једног „ASCII слова“ (нпр. „č“ или „ć“ уместо „c“, „š“ уместо „s“ итд)
  • .RS IDN домен се региструје код овлашћеног регистра (ОР-а) код кога је већ регистрован одговарајући .RS домен
  • РНИДС-ове надокнаде за регистрацију .RS IDN домена биће исте као и надокнаде за регистрацију одговарајућих .RS домена, у свим доменским просторима (.RS, .CO.RS, .ORG.RS, .EDU.RS, .IN.RS).

Кораци у процесу регистрације:

  1. Регистрант на РНИДС-овој веб страници подноси захтев за регистрацију .RS IDN домена
  2. По добијању повратне поруке, регистрант даје сагласност за регистрацију .RS IDN домена кликом на верификациони линк
  3. По добијању поруке са потврдом да је његов захтев прошао верификацију РНИДС-а, регистрант ОР-у плаћа надокнаду за процедуру регистрације .RS IDN домена
  4. .RS IDN домен је регистрован

Истеком почетног периода регистрације, 05. 03. 2019. у 12:00 часова почиње слободна регистрација IDN назива у оквиру .RS домена, што значи да може да их региструје било ко, без обзира на то да ли већ има регистрован неки .RS домен или не. Тада ће и у оквиру .СРБ домена почети регистрација назива са проширеним сетом ћириличких слова из писама бугарског, македонског, руског, русинског, украјинског и влашког језика.

За више информација прочитајте шири текст о правилима и процедурама регистрације IDN назива домена у почетном периоду.

Кратка историја IDN домена

Вишејезичност на Интернету је глобално опредељење. IDN се као интернет појам појавио још 1996, да би 2000. била омогућена регистрација IDN назива у оквиру .COM и .NET домена. Већ следеће године су и национални домени највишег нивоа почели са регистрацијом IDN назива, а први међу њима је био јапански .JP домен. 2003. је ICANN, организација која управља глобалном адресном структуром Интернета, усвојила IDN стандард, а те исте године, на 32. седници Генералне скупштине UNESCO-а у Паризу, усвојена је препорука којом се, између осталог, сугерише промоција и равноправно коришћења различитих језика и писама на Интернету. Те 2003. су и први европски национални регистри, пољски и шведски, омогућили регистрацију IDN назива домена. 2004. су то учинили и аустријски, швајцарски, немачки, дански, мађарски, исландски, италијански, летонски и норвешки. Тако је Интернет ушао у своју вишејезичку фазу.

Чињеница је да сваки народ тежи да на Интернету користи своје национално писмо, и то не само у оквиру садржаја, већ и у оквиру назива домена. Пратећи светске трендове, РНИДС је још 2012. омогућио регистрацију ћириличких назива у оквиру .СРБ домена, а сада ће у оквиру назива .RS домена омогућити употребу ширег скупа латиничких слова која се користе у Републици Србији.