You are here

.RS IDN domen

Domeni sa internacionalizovanim nazivima (Internationalized Domain Name – IDN) su svi oni domeni čiji nazivi mogu da sadrže i slova izvan engleskog alfabeta (tj. ASCII koda). Takva su, na primer, latinička slova sa dijakritičkim znacima, kao što su č, ć, š, ž i đ. Podržavši navedena, kao i još 36 slova iz pisama albanskog, aškalijskog, bošnjačkog, bunjevačkog, hrvatskog, češkog, nemačkog, mađarskog, crnogorskog, poljskog, rumunskog, romskog, slovačkog, slovenačkog i vlaškog jezika, .RS domen se 10. decembra 2018. priključio velikoj svetskoj porodici IDN domena najvišeg nivoa.

.RS IDN

RNIDS-ove nadoknade za registraciju .RS IDN domena su iste kao i nadoknade za registraciju .RS domena, u svim domenskim prostorima (.RS, .CO.RS, .ORG.RS, .EDU.RS, .IN.RS).

Kratka istorija IDN domena

Višejezičnost na Internetu je globalno opredeljenje. IDN se kao internet pojam pojavio još 1996, da bi 2000. bila omogućena registracija IDN naziva u okviru .COM i .NET domena. Već sledeće godine su i nacionalni domeni najvišeg nivoa počeli sa registracijom IDN naziva, a prvi među njima je bio japanski .JP domen. 2003. je ICANN, organizacija koja upravlja globalnom adresnom strukturom Interneta, usvojila IDN standard, a te iste godine, na 32. sednici Generalne skupštine UNESCO-a u Parizu, usvojena je preporuka kojom se, između ostalog, sugeriše promocija i ravnopravno korišćenja različitih jezika i pisama na Internetu. Te 2003. su i prvi evropski nacionalni registri, poljski i švedski, omogućili registraciju IDN naziva domena. 2004. su to učinili i austrijski, švajcarski, nemački, danski, mađarski, islandski, italijanski, letonski i norveški. Tako je Internet ušao u svoju višejezičku fazu.

Činjenica je da svaki narod teži da na Internetu koristi svoje nacionalno pismo, i to ne samo u okviru sadržaja, već i u okviru naziva domena. Prateći svetske trendove, RNIDS je još 2012. omogućio registraciju ćiriličkih naziva u okviru .СРБ domena, a od 10. decembra 2018. je u okviru naziva .RS domena omogućio upotrebu šireg skupa latiničkih slova koja se koriste u Republici Srbiji.