You are here

Едукација

Едукација корисника интернета у Србији представља једну од активности којима Фондација РНИДС придаје велику важност. Различите едукативне активности најчешће су фокусиране на три важна поља: А) правилну употребу назива интернет домена у сегменту пословања, Б) безбедност и В) правни аспект коришћења интернета. 

РНИДС настоји да експертска знања које стручњаци и сарадници Фондације поседују учини доступним што већем броју људи, па значајан број различитих догађа које организује широм Србије најчешће има и пренос путем интернета, који заинтересовани могу да прате са различитих интернет локација. Међу едукативним активностима које Фондација редовно спроводи су:

 • Стручни скупови у сопственој организацији (ДИДС, трибине, панел дискусије, предавања...)
 • Стручни скупови и пројекти које РНИДС организује заједно са локалним партнерима, каква је едукација „На клик до купца“ која малим привредницима приближава различите аспекте правилног пословног наступа на интернету. Ова едукација је организована у више градова у Србији, уз одличан одзив и оцене публике. Снимци досадашњих едукација доступни су на РНИДС-овом YouTube каналу.
 • Гостујућа предавања на стручним скуповима широм Србије
 • Ауторски текстови и други медијски садржаји
 • Издавање публикација у штампаном и електронском облику
 • Едукативно-промотивне кампање
 • Креирање едукативно-информативних сајтова, као што је domen.rs, централно место за едукацију и промоцију правилног коришћења интернета

У реализацији својих едукативних активности, битних за развој интернета у Србији, РНИДС сарађује са:

 • Државним органима задуженим за област интернета
 • Установама и организацијама које су посвећене темама из области интернета
 • Факултетима и високим школама
 • Струковним удружењима у области ИТ-а

Фондација врло активно сарађује са регионалним и међународним организацијама из области интернета, а члан је бројних међународних организација у чијем раду учествује на принципима размене искустава и примене најбоље праксе.

Учешће РНИДС-а у светским токовима развоја интернета и подизање угледа у иностраној стручној јавности помаже Фондацији да усвоји и имплементира добра решења из светске праксе и одржи позицију значајног националног регистра у региону.