You are here

Едукација

Едукација корисника интернета у Србији представља једну од активности којима Фондација РНИДС придаје велику важност. Различите едукативне активности најчешће су фокусиране на три важна поља: А) правилну употребу назива интернет домена у сегменту пословања, Б) безбедност и В) правни аспект коришћења интернета. 

РНИДС настоји да експертска знања које стручњаци и сарадници Фондације поседују учини доступним што већем броју људи, па значајан број различитих догађа које организује широм Србије најчешће има и пренос путем интернета, који заинтересовани могу да прате са различитих интернет локација. Међу едукативним активностима које Фондација редовно спроводи су:

 • Стручни скупови у сопственој организацији (ДИДС, трибине, панел дискусије, предавања...)
 • Стручни скупови и пројекти које РНИДС организује заједно са другим субјектима локалне интернет заједнице, овлашћеним регистрима или другим партнерима, каква је едукација „На клик до купца“ која малим привредницима приближава различите аспекте правилног пословног наступа на интернету. Ова едукација је организована у више градова у Србији, уз одличан одзив и оцене публике. Снимци досадашњих едукација доступни су на РНИДС-овом YouTube каналу.
 • Гостујућа предавања на стручним скуповима широм Србије
 • Ауторски текстови и други медијски садржаји
 • Издавање публикација у штампаном и електронском облику
 • Едукативно-промотивне кампање
 • Креирање едукативно-информативних сајтова, као што је domen.rs, централно место за едукацију и промоцију правилног коришћења интернета

У реализацији својих едукативних активности, битних за развој интернета у Србији, РНИДС сарађује са:

 • Државним органима задуженим за област интернета
 • Установама и организацијама које су посвећене темама из области интернета
 • Факултетима и високим школама
 • Струковним удружењима у области ИТ-а

Фондација врло активно сарађује са регионалним и међународним организацијама из области интернета, а члан је бројних међународних организација у чијем раду учествује на принципима размене искустава и примене најбоље праксе.

Учешће РНИДС-а у светским токовима развоја интернета и подизање угледа у иностраној стручној јавности помаже Фондацији да усвоји и имплементира добра решења из светске праксе и одржи позицију значајног националног регистра у региону.