You are here

Edukacija

Edukacija postojećih i potencijalnih registranata naziva nacionalnih internet domena o svim bitnim aspektima njihovog korišćenja jedna je od aktivnosti koju RNIDS redovno sprovodi kroz:

  • Stručne skupove u sopstvenoj organizaciji (DIDS, tribine, panel diskusije, predavanja...)
  • Stručne skupove i projekte koje RNIDS organizuje zajedno sa drugim subjektima lokalne internet zajednice
  • Pripremu i izdavanje publikacija u štampanom i elektronskom obliku
  • Edukativno-promotivne kampanje
  • Kreiranje internet sajtova, kao što je domen.rs, centralno mesto za edukaciju i promociju aktivnosti RNIDS-a na Internetu

U realizaciji svojih edukativnih aktivnosti bitnih za razvoj Interneta u Srbiji, RNIDS sarađuje sa:

  • Državnim organima zaduženim za oblast Interneta
  • Ustanovama i organizacijama koje su posvećene temama iz oblasti Interneta
  • Fakultetima i visokim školama koje obrazuju kadrove u oblasti IT
  • Strukovnim udruženjima u oblasti IT

Saradnja sa regionalnim i međunarodnim organizacijama iz oblasti Interneta, u kojima je RNIDS član ili u čijem radu povremeno ili redovno učestvuje, odvija se na principima razmene iskustava i primene najbolje prakse.

Učešće RNIDS-a u svetskim tokovima razvoja Interneta i podizanje ugleda u stranoj stručnoj javnosti, pomaže mu da usvoji i implementira sva dobra rešenja iz svetske prakse i postane značajan regionalni nacionalni internet registar. Na taj način RNIDS može da pruži know-how usluge slabije razvijenim nacionalnim registrima iz regiona.