You are here

Edukacija

Edukacija korisnika interneta u Srbiji predstavlja jednu od aktivnosti kojima Fondacija RNIDS pridaje veliku važnost. Različite edukativne aktivnosti najčešće su fokusirane na tri važna polja: A) pravilnu upotrebu naziva internet domena u segmentu poslovanja, B) bezbednost i V) pravni aspekt korišćenja interneta. 

RNIDS nastoji da ekspertska znanja koje stručnjaci i saradnici Fondacije poseduju učini dostupnim što većem broju ljudi, pa značajan broj različitih događa koje organizuje širom Srbije najčešće ima i prenos putem interneta, koji zainteresovani mogu da prate sa različitih internet lokacija. Među edukativnim aktivnostima koje Fondacija redovno sprovodi su:

 • Stručni skupovi u sopstvenoj organizaciji (DIDS, tribine, panel diskusije, predavanja...)
 • Stručni skupovi i projekti koje RNIDS organizuje zajedno sa drugim subjektima lokalne internet zajednice, ovlašćenim registrima ili drugim partnerima, kakva je edukacija „Na klik do kupca“ koja malim privrednicima približava različite aspekte pravilnog poslovnog nastupa na internetu. Ova edukacija je organizovana u više gradova u Srbiji, uz odličan odziv i ocene publike. Snimci dosadašnjih edukacija dostupni su na RNIDS-ovom YouTube kanalu.
 • Gostujuća predavanja na stručnim skupovima širom Srbije
 • Autorski tekstovi i drugi medijski sadržaji
 • Izdavanje publikacija u štampanom i elektronskom obliku
 • Edukativno-promotivne kampanje
 • Kreiranje edukativno-informativnih sajtova, kao što je domen.rs, centralno mesto za edukaciju i promociju pravilnog korišćenja interneta

U realizaciji svojih edukativnih aktivnosti, bitnih za razvoj interneta u Srbiji, RNIDS sarađuje sa:

 • Državnim organima zaduženim za oblast interneta
 • Ustanovama i organizacijama koje su posvećene temama iz oblasti interneta
 • Fakultetima i visokim školama
 • Strukovnim udruženjima u oblasti IT-a

Fondacija vrlo aktivno sarađuje sa regionalnim i međunarodnim organizacijama iz oblasti interneta, a član je brojnih međunarodnih organizacija u čijem radu učestvuje na principima razmene iskustava i primene najbolje prakse.

Učešće RNIDS-a u svetskim tokovima razvoja interneta i podizanje ugleda u inostranoj stručnoj javnosti pomaže Fondaciji da usvoji i implementira dobra rešenja iz svetske prakse i održi poziciju značajnog nacionalnog registra u regionu.