You are here

Изабрано руководство Конференције суоснивача РНИДС-а

18. 09. 2017.

Изборна седница Конференције суоснивача Фондације "Регистар националног интернет домена Србије" (РНИДС), одржана је 16. септембра 2017. у “Ин хотелу“ у Београду. Присутни овлашћени представници 56 суоснивача су поново изабрали Зорана Бухавца за председника и Ивана Минића за заменика председника Конференције суоснивача РНИДС-а, са мандатом од две године.

Зоран Бухавац и Иван Минић су били на овим функцијама и у претходном мандату. Осим тога, Бухавац је био председник и заменик председника Управног одбора РНИДС-а у периоду од 2009. до 2013. године, као и члан више Радних група, од 2008. до 2015. Ангажован је на пословима маркетинга и продаје интернет услуга у фирми Gama Electronics, чији је и овлашћени представник. Иван Минић је овлашћени представник фирме "Burek.com" из Београда, чији је оснивач и директор. Преко 15 година се бави дизајном и развојем веб-апликација, као и консултантским радом у области интернет маркетинга, интернет пословања и другим сродним областима.

РНИДС управља регистром назива националних интернет домена .RS и .СРБ и интернет инфраструктуром од посебног значаја за функционисање Интернета у Србији, која обезбеђује да национални интернет домени беспрекорно функционишу. Конференција суоснивача је орган РНИДС-а који чине овлашћени представници свих суоснивача, који доносе акте битне за функционисање организације и бирају чланове Управног одбора РНИДС-а. Овлашћени представници из својих редова бирају председника и заменика председника Конференције на период од две године, при чему они могу да буду изабрани највише два пута заредом. Претходни избор је одржан 19. септембра 2015.

РНИДС је отворена организација, чији се број суоснивача континуирано повећава. Један од циљева РНИДС-а је и укључивање најшире друштвене заједнице у његов рад, јер се тиме гради поверење у рад националног регистра, у националне интернет домене и српски интернет простор, чиме се повећава и поверење у све оне који послују на српском Интернету, на националним доменима. Зато је стално отворен позив за све компаније и предузетнике који су заинтересовани за развој Интернета и интернет сервиса у Србији, да постану суоснивачи РНИДС-а.