You are here

Одобрено спонзорство за пројекат српско-ромског онлајн речника

29. 07. 2022.

Управни одбор Фондације „Регистар националног интернет домена Србије“ (РНИДС) одлучио је о пројектима чију ће реализацију Фондација финансијски подржати у предстојећем периоду, а који су пријављени у складу са трајним конкурсом РНИДС-а за доделу спонзорства.

Сходно одлуци Управног одбора од 27. јула 2022. године, биће спонзорисан пројекат српско-ромског онлајн речника који ће бити доступан на www.lačho-alavari.rs и www.alavariromaničhib.rs (интернационализовани називи .rs домена), а који ће реализовати ЦЕВИТ (Центар европских вредности за имплементацију и толеранцију).

Трајни јавни Конкурс за доделу спонзорстава за пројекте и активности намењене промовисању интернета, повећању интернет садржаја на српском језику и језицима националних мањина и побољшању информационе безбедности у Србији, део је друштвено-одговорних активности РНИДС-а. Средства се додељују у складу са Правилником о условима и поступку за доделу донација и спонзорстава.