You are here

Јавни конкурс за доделу спонзорстава

23. 04. 2020.

Фондација „Регистар националног интернет домена Србије“ (РНИДС) расписује трајни јавни Конкурс за доделу спонзорстава за пројекте и активности намењене популаризацији интернета, а у складу са Правилником о условима и поступку за доделу донација и спонзорстава.  

Услови учешћа

 1. Подносилац пријаве може да буде правно лице или предузетник са седиштем у Републици Србији, основано најмање две године пре подношења пријаве, које је успешно реализовало бар једну сличну релевантну активност у последње две године;
 2. Учесник Конкурса може да пријави само један пројекат у току квартала;
 3. Право учешћа на Конкурсу немају правни субјекти повезани са политичким партијама.

Начин пријаве

 1. Подношење пријаве на Конкурс подразумева достављање комплетне документације електронским путем на адресу sponzorstva@rnids.rs;
 2. Путем адресе за пријаве, наведене изнад, могуће је поставити евентуална питања;
 3. Формулар за пријаву на Конкурс можете преузети са ове стране;
 4. РНИДС задржава право да од учесника Конкурса затражи додатну документацију или информације коју је учесник Конкурса обавезан да достави у траженом року.

Рокови пријаве и начин избора

Пријаве је неопходно поднети у складу са роковима дефинисаним Правилником о условима и поступку за доделу донација и спонзорстава.

Одлуку о додели средстава доноси Управни одбор РНИДС-а.

Резултати Конкурса и реализација

О резултатима Конкурса РНИДС ће обавестити све учеснике на Конкурсу.

Одобрено спонзорство и уплата средстава реализује се у складу уговором са корисником спонзорства, важећим прописима, као и општим актима и процедурама РНИДС-а.

Сви корисници спонзорства обавезни су да доставе писани извештај о реализацији пројекта или активности. Формулар извештаја можете преузети са ове стране.

Остало

РНИДС задржава право доделе спонзорства учеснику Конкурса у износу нижем од затраженог.

РНИДС задржава право да у сваком тренутку обустави овај Конкурс. У том случају спонзорства ће се реализовати са корисница са којима постоје потписани уговори, а у складу са тим уговорима.

На Конкурсу се неће разматрати:

 1. Пријаве физичких лица
 2. Пријаве пројеката које нису у складу са овим Конкурсом
 3. Пријаве које се поднесу након дефинисаног временског рока
 4. Пријаве које не садрже комплетну документацију

 

Преузмите: