You are here

Odobreno sponzorstvo za projekat srpsko-romskog onlajn rečnika

29. 07. 2022.

Upravni odbor Fondacije „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS) odlučio je o projektima čiju će realizaciju Fondacija finansijski podržati u predstojećem periodu, a koji su prijavljeni u skladu sa trajnim konkursom RNIDS-a za dodelu sponzorstva.

Shodno odluci Upravnog odbora od 27. jula 2022. godine, biće sponzorisan projekat srpsko-romskog onlajn rečnika koji će biti dostupan na www.lačho-alavari.rs i www.alavariromaničhib.rs (internacionalizovani nazivi .rs domena), a koji će realizovati CEVIT (Centar evropskih vrednosti za implementaciju i toleranciju).

Trajni javni Konkurs za dodelu sponzorstava za projekte i aktivnosti namenjene promovisanju interneta, povećanju internet sadržaja na srpskom jeziku i jezicima nacionalnih manjina i poboljšanju informacione bezbednosti u Srbiji, deo je društveno-odgovornih aktivnosti RNIDS-a. Sredstva se dodeljuju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i postupku za dodelu donacija i sponzorstava.