You are here

48. CENTR-ова правна и регулаторна радионица у Београду

30. 09. 2015.

Фондација „Регистар националног интернет домена Србије“ (РНИДС) је 24. и 25. септембра, у Хотелу "Зира", у Београду, организовала 48. CENTR-ову правну и регулаторну радионицу, која је окупила 23 учесника из 16 националних интернет регистара и Удружења европских националних интернет регистара (CENTR). Осим европских, био је заступљен и национални интернет регистар Канаде.

Скуп је отворио Данко Јевтовић, директор РНИДС-а, а једна од значајнијих тема скупа је била надзор над радом овлашћених регистара и примена мера у случају повреда одредби уговора, о чему је говорио представник канадског регистра. Поред тога, представник пољског регистра је представио своја искуства у погледу недавних унапређења политика и послова регистрације.

Осим тема непосредно везаних за политике регистрације назива домена, представници CENTR-а су говорили о могућим изменама регулативе на европском нивоу у смислу проширења одговорности националних интернет регистара, као и о NIS директиви, значају ENISA-е и улози регистара у решавању безбедносних инцидената.

Као домаћин скупа, Дејан Ђукић, руководилац Сектора за опште и правне послове у РНИДС-у, упознао је госте укратко са основним подацима о Србији и Београду, као и броју корисника Интернета код нас, а у наставку је говорио о политикама регистрације и поступку решавања спорова у вези српских интернет домена, као и о организационој структури РНИДС-а. Такође, присутне је упознао са недавном изменом Општих услова о регистрацији назива националних интернет домена, која се огледа у укидању ЈМБГ-а као обавезног податка који се прикупља од регистраната .RS и .СРБ назива домена.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: 48th CENTR Legal & Regulatory workshop