You are here

48. CENTR-ova pravna i regulatorna radionica u Beogradu

30. 09. 2015.

Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS) je 24. i 25. septembra, u Hotelu "Zira", u Beogradu, organizovala 48. CENTR-ovu pravnu i regulatornu radionicu, koja je okupila 23 učesnika iz 16 nacionalnih internet registara i Udruženja evropskih nacionalnih internet registara (CENTR). Osim evropskih, bio je zastupljen i nacionalni internet registar Kanade.

Skup je otvorio Danko Jevtović, direktor RNIDS-a, a jedna od značajnijih tema skupa je bila nadzor nad radom ovlašćenih registara i primena mera u slučaju povreda odredbi ugovora, o čemu je govorio predstavnik kanadskog registra. Pored toga, predstavnik poljskog registra je predstavio svoja iskustva u pogledu nedavnih unapređenja politika i poslova registracije.

Osim tema neposredno vezanih za politike registracije naziva domena, predstavnici CENTR-a su govorili o mogućim izmenama regulative na evropskom nivou u smislu proširenja odgovornosti nacionalnih internet registara, kao i o NIS direktivi, značaju ENISA-e i ulozi registara u rešavanju bezbednosnih incidenata.

Kao domaćin skupa, Dejan Đukić, rukovodilac Sektora za opšte i pravne poslove u RNIDS-u, upoznao je goste ukratko sa osnovnim podacima o Srbiji i Beogradu, kao i broju korisnika Interneta kod nas, a u nastavku je govorio o politikama registracije i postupku rešavanja sporova u vezi srpskih internet domena, kao i o organizacionoj strukturi RNIDS-a. Takođe, prisutne je upoznao sa nedavnom izmenom Opštih uslova o registraciji naziva nacionalnih internet domena, koja se ogleda u ukidanju JMBG-a kao obaveznog podatka koji se prikuplja od registranata .RS i .СРБ naziva domena.

VIŠE INFORMACIJA: 48th CENTR Legal & Regulatory workshop