You are here

Почетни период регистрације .RS IDN домена

Почетни период регистрације .RS IDN домена почиње 10. 12. 2018. у 12:00 часова и у том периоду право да региструју IDN назив домена (са проширеним сетом карактера) имају регистранти већ регистрованих .RS домена. Регистранти нових .RS домена, регистрованих током овог периода, такође могу да региструју одговарајући .RS IDN домен.

Током овог периода .RS IDN домен се региструје код овлашћеног регистра (ОР-а) код кога је већ регистрован одговарајући .RS домен.

Истеком почетног периода регистрације, 05. 03. 2019. у 12:00 часова почиње слободна регистрација IDN назива у оквиру .RS домена, што значи да може да их региструје било ко, без обзира на то да ли већ има регистрован неки .RS домен или не. Тада ће и у оквиру .СРБ домена почети регистрација назива са проширеним сетом ћириличких слова из писама бугарског, македонског, руског, русинског, украјинског и влашког језика.

РНИДС-ове надокнаде за регистрацију .RS IDN домена биће исте као и надокнаде за регистрацију одговарајућих .RS домена, у свим доменским просторима (.RS, .CO.RS, .ORG.RS, .EDU.RS, .IN.RS). Надокнаде се неће мењати ни за регистрацију назива .СРБ домена са проширеним сетом слова.

Правило регистрације IDN назива домена у почетном периоду

Током почетног периода регистрације важиће једноставно правило да IDN називи домена могу да се креирају тако да једно IDN слово одговара једном ASCII слову („1 на 1“).

У пракси то значи да ćevapčić.rs може да региструје само неко ко је већ регистровао cevapcic.rs и нико други. То такође значи да čvarak.rs може да региструје неко ко је већ регистровао cvarak.rs, али не и неко ко је регистровао chvarak.rs, јер су „ch“ два слова, а правило гласи „1 на 1“. Регистрант назива chvarak.rs може да региструје čhvarak.rs или ćhvarak.rs, али не и čvarak.rs. Ево неколико примера:

IDN назив

може на основу

ASCII назива

не може на основу

ASCII назива

ćevapčić.rs

cevapcic.rs

cevapchic.rs

đevrek.rs

devrek.rs

djevrek.rs

piškota.rs

piskota.rs

pishkota.rs

У следећој табели су дата упарена ASCII и IDN слова:

ASCII слово

одговарајућа IDN слова

a

á â ä ă ą

c

ç ć č

d

ď đ

e

é ë ę ě

i

í î

l

ĺ ľ ł

n

ń ň

o

ó ô ö ő

r

ŕ ř

s

ß ś ş š

t

ţ ť

u

ú ü

v

ů ű

y

ý

z

ź ż ž

Само наведена IDN слова се могу наћи уместо наведених ASCII слова у називу новог .RS IDN домена.

Процедура регистрације IDN назива домена у почетном периоду

 1. Регистрант на РНИДС-овој веб страници подноси захтев за регистрацију IDN назива домена и уноси следеће податке:
  1. Назив постојећег .RS домена чији је регистрант
  2. Назив .RS IDN домена који жели да региструје на основу постојећег .RS домена
  3. Адресу е-поште која се већ води као контакт адреса за постојећи .RS домен
 2. После провере валидности захтева (да ли је IDN назив у складу са правилом регистрације) и тачности унетих података, на наведену адресу е-поште регистрант добија поруку са следећим подацима:
  1. Називи постојећег .RS и новог .RS IDN домена
  2. ID број трансакције
  3. Линк за верификацију захтева
 3. Регистрант даје сагласност за регистрацију .RS IDN домена кликом на верификациони линк
 4. На своју адресу е-поште регистрант добија поруку са потврдом да је његов захтев прошао верификацију РНИДС-а
 5. Регистрант ступа у контакт са овлашћеним регистром (ОР-ом) код ког је регистрован постојећи .RS домен и завршава процедуру регистрације .RS IDN домена (плаћа надокнаду)
 6. ОР потврђује захтев за регистрацију и нови .RS IDN домен је регистрован – у збирку Регистра су уписани подаци о регистранту, административном и техничком контакту и DNS серверима за .RS IDN домен идентични подацима који су већ уписани за регистрантов постојећи .RS домен, што се може проверити на РНИДС-овом WHOIS сервису (ако је регистрант правно лице и ако није укључена заштита од приказа података о регистранту – подаци о физичким лицима се не приказују)

 

Трансфер старог домена (промена ОР-а)

Да ли је у току процеса регистрације IDN домена могуће променити ОР?

Уколико се, у тренутку када регистрација IDN домена још увек није завршена, деси трансфер старог домена са једног ОР-а на други, захтев за регистрацију IDN домена се трансферује на други ОР и тај други ОР завршава процес регистрације IDN домена.

Промена регистранта старог домена

Да ли је у току процеса регистрације IDN домена могуће променити регистранта постојећег .RS домена?

Уколико се, у тренутку када регистрација IDN домена још увек није завршена, захтева промена регистранта старог домена, она се не може одобрити док се не заврши регистрација IDN домена.