You are here

Početni period registracije .RS IDN domena

Početni period registracije .RS IDN domena počinje 10. 12. 2018. u 12:00 časova i u tom periodu pravo da registruju IDN naziv domena (sa proširenim setom karaktera) imaju registranti već registrovanih .RS domena. Registranti novih .RS domena, registrovanih tokom ovog perioda, takođe mogu da registruju odgovarajući .RS IDN domen.

Tokom ovog perioda .RS IDN domen se registruje kod ovlašćenog registra (OR-a) kod koga je već registrovan odgovarajući .RS domen.

Istekom početnog perioda registracije, 05. 03. 2019. u 12:00 časova počinje slobodna registracija IDN naziva u okviru .RS domena, što znači da može da ih registruje bilo ko, bez obzira na to da li već ima registrovan neki .RS domen ili ne. Tada će i u okviru .СРБ domena početi registracija naziva sa proširenim setom ćiriličkih slova iz pisama bugarskog, makedonskog, ruskog, rusinskog, ukrajinskog i vlaškog jezika.

RNIDS-ove nadoknade za registraciju .RS IDN domena biće iste kao i nadoknade za registraciju odgovarajućih .RS domena, u svim domenskim prostorima (.RS, .CO.RS, .ORG.RS, .EDU.RS, .IN.RS). Nadoknade se neće menjati ni za registraciju naziva .СРБ domena sa proširenim setom slova.

Pravilo registracije IDN naziva domena u početnom periodu

Tokom početnog perioda registracije važiće jednostavno pravilo da IDN nazivi domena mogu da se kreiraju tako da jedno IDN slovo odgovara jednom ASCII slovu („1 na 1“).

U praksi to znači da ćevapčić.rs može da registruje samo neko ko je već registrovao cevapcic.rs i niko drugi. To takođe znači da čvarak.rs može da registruje neko ko je već registrovao cvarak.rs, ali ne i neko ko je registrovao chvarak.rs, jer su „ch“ dva slova, a pravilo glasi „1 na 1“. Registrant naziva chvarak.rs može da registruje čhvarak.rs ili ćhvarak.rs, ali ne i čvarak.rs. Evo nekoliko primera:

IDN naziv

može na osnovu

ASCII naziva

ne može na osnovu

ASCII naziva

ćevapčić.rs

cevapcic.rs

cevapchic.rs

đevrek.rs

devrek.rs

djevrek.rs

piškota.rs

piskota.rs

pishkota.rs

U sledećoj tabeli su data uparena ASCII i IDN slova:

ASCII slovo

odgovarajuća IDN slova

a

á â ä ă ą

c

ç ć č

d

ď đ

e

é ë ę ě

i

í î

l

ĺ ľ ł

n

ń ň

o

ó ô ö ő

r

ŕ ř

s

ß ś ş š

t

ţ ť

u

ú ü

v

ů ű

y

ý

z

ź ż ž

Samo navedena IDN slova se mogu naći umesto navedenih ASCII slova u nazivu novog .RS IDN domena.

Procedura registracije IDN naziva domena u početnom periodu

 1. Registrant na RNIDS-ovoj veb stranici podnosi zahtev za registraciju IDN naziva domena i unosi sledeće podatke:
  1. Naziv postojećeg .RS domena čiji je registrant
  2. Naziv .RS IDN domena koji želi da registruje na osnovu postojećeg .RS domena
  3. Adresu e-pošte koja se već vodi kao kontakt adresa za postojeći .RS domen
 2. Posle provere validnosti zahteva (da li je IDN naziv u skladu sa pravilom registracije) i tačnosti unetih podataka, na navedenu adresu e-pošte registrant dobija poruku sa sledećim podacima:
  1. Nazivi postojećeg .RS i novog .RS IDN domena
  2. ID broj transakcije
  3. Link za verifikaciju zahteva
 3. Registrant daje saglasnost za registraciju .RS IDN domena klikom na verifikacioni link
 4. Na svoju adresu e-pošte registrant dobija poruku sa potvrdom da je njegov zahtev prošao verifikaciju RNIDS-a
 5. Registrant stupa u kontakt sa ovlašćenim registrom (OR-om) kod kog je registrovan postojeći .RS domen i završava proceduru registracije .RS IDN domena (plaća nadoknadu)
 6. OR potvrđuje zahtev za registraciju i novi .RS IDN domen je registrovan – u zbirku Registra su upisani podaci o registrantu, administrativnom i tehničkom kontaktu i DNS serverima za .RS IDN domen identični podacima koji su već upisani za registrantov postojeći .RS domen, što se može proveriti na RNIDS-ovom WHOIS servisu (ako je registrant pravno lice i ako nije uključena zaštita od prikaza podataka o registrantu – podaci o fizičkim licima se ne prikazuju)

 

Transfer starog domena (promena OR-a)

Da li je u toku procesa registracije IDN domena moguće promeniti OR?

Ukoliko se, u trenutku kada registracija IDN domena još uvek nije završena, desi transfer starog domena sa jednog OR-a na drugi, zahtev za registraciju IDN domena se transferuje na drugi OR i taj drugi OR završava proces registracije IDN domena.

Promena registranta starog domena

Da li je u toku procesa registracije IDN domena moguće promeniti registranta postojećeg .RS domena?

Ukoliko se, u trenutku kada registracija IDN domena još uvek nije završena, zahteva promena registranta starog domena, ona se ne može odobriti dok se ne završi registracija IDN domena.